Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Brukerutvalg for hjemmeboende og institusjon

Publisert

Brukermedvirkning er en forutsetning for å kunne yte gode tjenester. Lovverket gir den enkelte bruker betydelig rettigheter til innflytelse på tjenester som hun/han mottar. Brukerutvalget er ikke et lovpålagt organ, men vil kunne være et supplement som bidrar til å styrke både dialog og innflytelse ifht brukerne som gruppe. Spesielt er dette viktig der brukergruppene har begrenset mulighet til å ivareta sine interesser pga funksjonshemming og sykdom. Ved å involvere både brukerorganisasjoner, ansatte fagpersoner, politikere og den administrative ledelsen i brukerutvalgene, legges det til rette for et samspill der avklaringer av forventinger og tilpasninger skjer på bakgrunn av de ulike partenes unike kompetanse.

Fauske har et brukerutvalg for institusjon og et brukerutvalg for hjemmeboende. Utvalgene har valgt å samarbeide  og har møtene sine sammen, noe som er til det beste for både brukerutvalgene og administrasjonen. Det avholdes møter mellom brukerutvalg og administrasjon 4 ganger per år og brukerutvalget ønsker gjerne innspill fra Fauske innbyggere om det saker de skal bringe inn i disse møtene.