Formannskapets innstilling til kommunestyret - Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på administrasjonsbygget, Fauske bibliotek og på kommunens hjemmeside fra onsdag 25. november 2020 fram til kommunestyrets behandling 11. desember 2020.

​Formannskapets innstilling