budsjettkonferanse ordfører jørn stene

Budsjettkonferanse hele dagen

Ordfører Jørn Stene åpnet budsjettkonferansen i dag med å si at vi må sammen finne mulige løsninger for økonomien i kommunen. Tilstede er kommunestyre og kommunens ledelse.

Programmet for dagen inneholder informasjon om budsjettprosessen, statsbudsjettet 2016, regnskap 2. tertial. Videre: informasjon fra oppvekst- og kultur med fokus på skolestruktur. Også Fauske Eiendom skal informere  - om strategisk arealforvaltning. De vel 40 som er tilstede vil også få høre om "oversiktsarbeidet", som er en oversikt over helsetilstanden for innbyggerne i kommunen. Siste post i programmet er "Helse og omsorg med fokus på institusjon og hjemmebaserte tjenester"

Tips en venn Skriv ut