Skisse av bygget

Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveien øst

Teknisk driftsbygg/Blålysbygg, har vært gjenstand for et betydelig arbeide med utredninger og analyser både med hensyn på økonomi, samt de synergier som ligger i samlokalisering i ett og samme bygg. Saken var først tatt opp i 2015 og vedtatt, ny sak var oppe til behandling i juni 2016. Saken ble da vedtatt på nytt og arbeidet gikk over fra skisseprosjekt til å bli et forprosjekt. Forprosjektet har tatt en detaljert gjennomgang med alle brukere og etater som er ment inn i et nytt bygg, samt ivaretar de funksjoner som er sett opp mot dagens krav og forskrifter.

Det ble endelig vedtatt i kommunestyrets møte 05.02.2020 at Fauske kommune skal bygge et nytt teknisk driftsbygg "Blålysbygget"

Det er utarbeidet mange dokumenter i denne saken. Dokumentene som var lagt fram til den siste behandlingen i kommunestyret finner du her.
 

bilde av byggeplassen

Familiens Hus - Rådhusgata 2

Etablering av familiens hus har siden opprettelsen av samhandlingsområdet for oppvekst og kultur vært et prioritert ønske som har gjenspeilt seg i samhandlingsområdets ulike planverk, samt i grunntankene rundt satsningen på folkehelse og foreldrestøtte.

Avdelingene som hører inn under begrepet «Familiens hus» har hele veien vært innstilt på denne etableringen så snart kommunen var i stand til å stille de rette lokalene til disposisjon, enten gjennom ombygging av eksisterende lokaler eller ved ny-bygg. Strategiske valg som er tatt og investeringer i form av tilsettinger, programvare og kompetanseheving for ansatte har vært gjort utfra planen om etablering av «huset», og samlokalisering vil kunne gi de siste synergieffektene man forventer etableringen skal fremskaffe.

Saken ble behandlet i kommunestyret i 2017, der bet ble vedtatt at vi skulle etablere familiens hus i vår kommune. Dokumentene som ble behandlet i kommunestyret finner du her.