Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og samfunnsutvikling/Byggesak og tomter/Byggesak

Revidert strålevernforskrift

05. november 2010

Det ble i statsråd i forrige uke vedtatt revidert strålevernforskrift. Denne gjøres gjeldende fra 01.januar 2011. Blant de viktigste endringer er at det innføres bindende grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger. De nye grenseverdiene må overholdes innen 01.januer 2014.

Rapport om kartlegging av radon i boliger

Nyheter fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

05. november 2010

Helse- og Miljøtilsyn Salten tok høsten 2009 initiativ til radonkartlegging i eierkommunene. Åtte kommuner har deltatt og det er ialt målt radon i 555 hus.