Priser 2021

Barnehage

Satser barnehage

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Helplass 100 % 3230
Halv plass 50 % 1615
Enkelttimer/dager inntil 6 timer pr. dag pr. time 47
Enkeltdager pr. dag 241
Matpenger pr. dag 28

Skolefritidsordning

Satser skolefritidsordning

For sats 1, 2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager. Sats 4 og 5 gjelder alle skolefrie dager hvor SFO holder åpent. Barn med behov for styrket SFO-tilbud på 5. - 7. trinn har rett til friplass på alle skoledager. Alle barn, 1. - 7. trinn må betale for tilbudet på skolefrie dager.

For sats 1 og 2 må foresatte, i samarbeid med SFO-leder, avtale hvordan timene legges fast gjennom skoleåret. Det gis 50 % søskenmoderasjon beregnet ut fra lavest betalende sats. Søskenmoderasjon gis til søsken folkeregistrert på samme adresse og med samme hovedforsørger. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling.

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Sats 1: Fra 1 - 7 timer pr. skoleuke Pr. mnd. 1100
Sats 2: Fra 7 - 14 timer pr. skoleuke Pr. mnd. 2150
Sats 3: Fra 14 - > timer pr. skoleuke Pr. mnd. 3000
Sats 4: Hel dag, skolefrie dager Pr. dag 250
Sats 5: Sammenhengende uke, skolefrie dager Pr. uke 1000
Matpenger sats 1 Pr. mnd. 90
Matpenger sats 2 Pr. mnd.  160
Matpenger sats 3 Pr. mnd. 200
Matpenger sats 4 Pr. dag 25
Matpenger sats 5 Pr. uke 125
Leksehjelp i SFO-tid Pr. mnd. -132

 

Torgleie Fauske sentrum

Priser torgleie Fauske sentrum

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Torgleie - Sommersesong: 01.05 - 30.09 Pr. sesong 4700
Torgleie - Vintersesong: 01.10 . 30.04 Pr. sesong 4700
Torgleie - Strøm Pr. sesong 1600
Torgleie uten strøm Pr. dag 260
Torgleie med strøm Pr. dag 290
Torghandlere som benytter torgplass fast 2 ganger pr. uke eller mer, betaler pr. gang Pr. gang 340
Leie av kommunalt areal (ikke torgareal) til begrenset anlegg og lagringsperiode Pr. m2 x mnd. 20

 

Voksenopplæring

Priser voksenopplæring

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Elever som ikke har rett og plikt (EØS/Arbeidsinnvandrere) - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass Pr. undervisningstime 60
Elever som har plikt, men ikke rett - i ordinære grupper på dagtid hvis det er ledig plass Pr. undervisningstime 60
Statsborgerprøve   740
Norskprøve muntlig   690
Norskprøve skriftlig (hel prøve)   690
Delprøve norsk skriftlig   345
Samfunnskunnskapsprøve for betalende elever   690

 

Kai Fauske sentrum

Kaileie - Fauske sentrum

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Kaileie - Flytebrygge (uten strøm) Pr. døgn 150
Kaileie uten strøm Pr. døgn 220
Kaileie med strøm Pr. døgn 300
Overtredelsesgebyr   600

 

Skolebygg

Leiesatser for skolebygg

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Klasserom Pr. dag 201
Klasserom natt/overnatting Pr. natt 84
Spesialrom, musikkrom, skolekjøkken, filmrom m.m Pr. dag 297
Vestmyra skole, auditoriet Pr. gang 1233
Vestmyra skole, kunnskapstrappa Pr. gang 2462
Valnesfjord skole, kunnskapstrappa Pr. gang 2462

 

Gravemeldinger

Gebyr for gravemeldinger

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Gebyr for behandling av gravemelding - Søknadpliktig arbeid Pr. gravemelding/ tiltak 1647
Arbeidsvarsling - Søknadspliktig arbeid Pr. gravemelding/ tiltak 691

 

Feiing

Feieavgift

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Boliger ekskl. mva Pr. pipeløp 289
Fritisaboliger ekskl. mva Pr. pipeløp 160

 

Skogsveier

Gebyr for utarbeiding av plan for skogsveier

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Utarbeiding av plan   12368

 

Behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordlova

Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven

Gebyrene reguleres i henhold til jordlova.

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven   2000
Behandling av søknader om konsesjon   5000

 

Parkering

Parkeringssatser

EasyPark Small - Du betaler 15 % (min. 4 NOK) i transaksjonsavgift per parkering i tillegg til parkeringstaksten. Det er ingen månedsavgift.
SMS påminnelse: 1 NOK
E-post kvittering: 3 NOK
Månedsavgift: 0 NOK
Transaksjonsavgift per parkering: 15 % (min. 4 NOK)

EasyPark Large - Du betaler 59 NOK i månedsavgift. Ved parkeringen betaler du kun parkeringstaksten uten transaksjonsavgiften på 15 %.
SMS påminnelse: 0 NOK
E-post kvittering: 0 NOK
Månedsavgift: 59 NOK
Transaksjonsavgift per parkering: 0 NOK

Lørdager er det avgiftsfri parkering i sentrum.
 

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Parkering helårskort alle kjøretøy - Definerte og udefinerte P-plasser Pr. år 5500
Parkeringsgebyr sentrum - alle kjøretøy kl. 09.00-17.00 Pr. time 28
Parkering Samfunnshus/Hellandgården, Helsetunet/legekontor - alle kjøretøy kl. 09.00-17.00 - Dag før kl. 10.00 Pr. døgn 50
Parkering Samfunnhus/Hellandgården, Helsetunet/legekontor - alle kjøretøy - Dag etter kl. 10.00 Pr. time 28
Utleie av Melenci plass ved sirkus/tivoli med mere Pr. døgn 7000
Parkeringsgebyr utfartssteder - Easypark kl. 00-24 - Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering Årskort - Easypark avgift i tillegg (10 %) 1300
     
Parkeringsgebyr utfartssteder - Easypark kl. 00-24 - Scooterparkering Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken Nord og Sør, Valnesfjord Bringsli, Fridalen parkering Pr. døgn - Easypark avgift i tillegg 100
Parkering Samfunnshus/Hellandgården elbil - Dag etter kl. 10.00 Pr. time 28
Bobilparkering Sjøgata Pr. døgn 215
Utvidet bobilparkering 01.05-01.09 - Sjøgata, bobilplasser uten strøm Pr. døgn 140
Gebyr feilparkering/ ikke betalt avgift   600

 

Pleie og omsorg

Diverse betalingssatser i pleie og omsorg

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Paviljongene - Husleie - Beboer Pr. mnd. 5294
Paviljongene - Mat - Middag Pr. mnd. 2843
Paviljongene - Mat - Tørrmat Pr. mnd. 1603
Trygghetsalarm - Tap av alarmknapp - Erstatning Pr. stk. 973
Hjemmetjenester - Månedsabonnement under 2 G (max.pris avh. av ant. t. pr. mnd) Pr. mnd. Statens satser
Hjemmetjenester - Månedsabonnement 2 - 3 G Pr. mnd. 2904
Hjemmetjenester - Månedsabonnement 3 - 4 G Pr. mnd.  3872
Hjemmetjenester - Månedsabonnement 4 - 5 G Pr. mnd. 4840
Hjemmetjenester - Månedsabonnement over 5 G Pr. mnd. 5324
Hjemmetjenester - Under 2 G Pr. time 210
Hjemmetjenester - Timesats 2 - 3 G Pr. time 484
Hjemmetjenester - Timesats 3 - 4 G Pr. time 484
Hjemmetjenester - Timesats 4 - 5 G Pr. time 484
Hjemmetjenester - Timesats over 5 G Pr. time 484
Korttidsopphold - Døgnsats   Statens satser
Korttidsopphold - Dagopphold   Statens satser
Miljø/aktivitetstjenesten - Egenandel dagsentertilbud - 1 gang pr. mnd. Pr. gang 80
Miljø/aktivitetstjenesten - Egenandel dagsssentertilbud fra 2 til 3 ganger Pr. gang 80
Miljø/aktivitetstjenesten - Egenandel dagssentertilbud fra 4 ganger Pr. gang 80

 

Mat levert fra Fauske Storkjøkken

Betalingssatser - Mat levert fra Fauske storkjøkken

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Middag paviljongene - Normalporsjon m/dessert m/mva Pr. stk. Se p/o
Middag paviljongene - Stor porsjon m/dessert m/mva Pr. stk. Se p/o
Middag tilkjørt hjemmeboende m/dessert m/mva Pr. stk. 100

 

Seksjonering

Satser seksjonering

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Gebyr for behandling av seksjonering - Nybygg - 1 til 4 seksjoner 1 til 4 4124
Gebyr for behandling av seksjonering - Nybygg - Tillegg for hver seksjon over 4 Pr. enhet 155
Seksjonering av eksisterende bygg - 1 til 4 seksjoner 1 til 4 6186
Seksjonering av eksisterende bygg - Tillegg for hver seksjon over Pr. enhet 155
Reseksjonering - 1 til 4 seksjoner 1 til 4 6186
Reseksjonering - Tillegg for hver seksjon over Pr. enhet 155
Oppheving av seksjonering   1546

 

Finneid kai

Kaileie - Finneid kai

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Finneid kai - Tonnasje over kai - Bulk eller stykkgods Pr. tonn 13
Finneid kai - Kaileie uten strøm Pr. døgn 210
Finneid kai - Kaileie med strøm Pr. døgn 300
Finneid kai - Kaivederlag for fartøy under 15 meter Pr. døgn 110
Finneid kai - Kaivederlag for fartøy mellom 15 - 30 meter  Pr. døgn 220
Finneid kai - Kaivederlag for fartøy fra 30 meter og oppover  Pr. døgn 340
Finneid kai - Områdeleie - Område 1 - 240 m2 Pr. uke 480
Finneid kai - Områdeleie - Område 2 - 125 m2 Pr. uke 250
Finneid kai - Områdeleie - Område 3 - 300 m2 Pr. uke 600
Finneid kai - Områdeleie - Område 4 - 400 m2 Pr. uke 800
Finneid kai - Områdeleie - Område 5 - 900 m2 Pr. uke 1800

 

Skanning/ kopiering/ utskrift

Priser skanning/ kopiering/ utskrift

Priser pr. utskrift i farge og sort/hvit - Maksimal lengde på utskrift er 18 m.

 

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Grunnkart eller situasjonskart - Privat - Utsnitt rundt eiendom Pr. stk. inkl. mva 215
Grunnkart eller situasjonskart - Offentlig/firma - Utsnitt rundt eiendom Pr. setl. inkl. mva 328
Grunnkart eller situasjonskart - Offentlig/firma - Utsnitt for reguleringsplan Pr. stk. inkl. mva 1047
Grunnkart eller situasjonskart - Offentlig/firma - Utsnitt av store areal Pr. stk. inkl. mva 1047
Priser pr. utskrift i farge - A2 - Lengde opp til 60cm Pr. stk. inkl. mva 170
Priser pr. utskrift i farge - A2 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 65
Priser pr. utskrift i farge - A1 - Lengde opp til 85 cm Pr. stk. inkl. mva 262
Priser pr. utskrift i farge - A1 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 104
Priser pr. utskrift i farge - A0 - Lengde opp til 1,3 m Pr. stk inkl. mva 556
Priser pr. utskrift i farge - A0 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 197
Priser pr. utskrift i farge - B0 - Lengde opp til 1,5 m Pr. stk. inkl. mva 720
Priser pr. utskrift i farge - B0 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 328
Priser pr. utskrift i sort/hvit - A2 - Lengde opp til 60 cm Pr. stk. inkl. mva 164
Priser pr. utskrift i sort/hvit - A2 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 33
Priser pr. utskrift i sort/hvit - A1 - Lengde opp til 85 cm Pr. stk. inkl. mva 164
Priser pr. utskrift i sort/hvit - A1 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 78
Priser pr. utskrift i sort/hvit - A0 - Lengde opp til 1,3 m Pr. stk. inkl. mva 359
Priser pr. utskrift i sort/hvit - A0 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 132
Priser pr. utskrift i sort/hvit - B0 - Lengde opp til 1,5 m Pr. stk. inkl. mva 491
Priser pr. utskrift i sort/hvit - B0 - Tillegg pr. meter Pr. stk. inkl. mva 197
Skanning (farge og sort/hvit) - A3 Pr. stk. inkl. mva 39
Skanning (farge og sort/hvit) - A2 Pr. stk. inkl. mva 65
Skanning (farge og sort/hvit) - A1 Pr. stk. inkl. mva 98
Skanning (farge og sort/hvit) - A0 Pr. stk inkl. mva 164
Laminering - A4 Pr. stk. inkl. mva 27
Laminering - A3 Pr. stk. inkl. mva 53
Posthylse (I tillegg frakt etter Postens prisregulativ) - 46 cm Pr. stk. inkl. mva 33
Posthylse (I tillegg frakt etter Postens prisregulativ) - 63 cm Pr. stk. inkl. mva 39
Posthylse (I tillegg frakt etter Postens prisregulativ) - 80 cm Pr. stk. inkl. mva 53
Posthylse (I tillegg frakt etter Postens prisregulativ) - 103 cm Pr. stk. inkl. mva 78

 

Behandling av private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ endringer og sertifisering miljøfyrtårn

Gebyr for behandling av private reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner/ endringer og sertifisering miljøfyrtårn

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer   11608
Behandling av dispensasjonssøknader   6696
Behandling av reguleringsplaner - For enkel plan   54609
Behandling av reguleringsplaner - Sammensatt plan   68639
Behandling av reguleringsplaner - For krevende plan   89686
Sertifisering miljøfyrtårn   5670

 

Deling etter plan- og bygningsloven

Satser deling etter plan- og bygningsloven

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Delingssøknader etter PBL § 20-1 m - Søknad i regulerte områder   3197
Delingssøknader etter PBL § 20-1 m - Søknad om uregulerte områder   4792

 

Kultur og idrett

Betalingssatser kultur og idrett

  •  Kommunens frivillige og ikkkommersielle lag og foreninger for barn og unge skal ha gratis lokaler i kommunens bygg til sine aktiviteter/undervisning.
  • Det skal være samsvar i utleiepris mellom sammenlignbare lokaler.
  •  Arrangement i regi av Fauske kommune fritas for leie i egne bygg og anlegg.
  •  Ved avbestilt lokale seinere enn en uke før arrangementsdato betales 50 % av leieprisen. I helt spesielle tilfeller kan leien fravikes. Dette avgjøres av kommunedirektøren.
  •  Satser Fauskebadet gjelder fram til 01.04.2021.
Beskrivelse Enhet Pris 2021
Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Bygdekafe/strikkekafe o.l. Pr. døgn 733
Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Konfirmasjoner/barndåp Pr. døgn 733
Helse- og sosialsenter (kafe) Valnesjord - Lags-/foreningsaktivitet voksne Pr. døgn 172
Fauske kino - Fra kommunen Pr. døgn 3000
Fauske kino - Utenfor kommunen Pr. døgn 10000
Teletunet - Voksne Pr. måned 850
Ungdomsklubblokaler - Valnesfjord og Fauske Pr. time 110
Gymnastikksaler - Trening Pr. time 110
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 1/1 Pr. time 260
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 1/3 Pr. time 121
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Trening + brukere andre kommuner 2/3 Pr. time 220
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Videregående skole - undervisning 1/3 - leien reguleres fra skolestart Pr. time  
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Arrangementer Pr. døgn 6200
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Grunnskolene Årsbasis 0
Idrettshall/Valnesfjord flerbrukshall - Leie av lagerplass kaldlageret Pr. mnd/Pr. m2 87
Vestmyra barnehage - Ballettsal Pr. time 177
Vestmyra barnehage - Squashhall Pr. time 90
Vestmyra barnehage - Treningssal (Karate) Pr. time 110
Fauskebadet - Billettpris voksne   110
Fauskebadet - Billettpris barn   39
Fauskebadet - Billettpris studenter   80
Fauskebadet - Billettpris familie   229
Fauskebadet - Billettpris honnør   92
Fauskebadet - Billettpris kulturkortet   80
Fauskebadet - Klippekort voksne 12 klipp 1048
Fauskebadet - Klippekort barn 12 klipp 458
Fauskebadet - Klippekort studenter 12 klipp 788
Fauskebadet - Klippekort honnør 12 klipp 847
Fauskebadet - Grupper over 10 personer voksne Pr. pers. 80
Fauskebadet - Grupper over 10 personer student Pr. pers. 80
Fauskebadet - Grupper over 10 personer barn Pr. pers.  34
Fauskebadet - Årskort voksne   3060
Fauskebadet - Årskort barn   1117
Fauskebadet - Årskort studenter   2016
Fauskebadet - Årskort honnør   2333
Fauskebadet - Årskort familie 1+1   4116
Fauskebadet - Årskort familie 2+2   7051
Fauskebadet - Halvårskort voksne    
Fauskebadet - Halvårskort barn   2038
Fauskebadet - Halvårskort studenter   1342
Fauskebadet - Halvårskort honnør   1581
Fauskebadet - Halvårskort familie 1+1   2703
Fauskebadet - Halvårskort familie 2+2   4606
Fauskebadet - Leie av terapibassenget Pr. gang 748
Fauskebadet - Leie av svømmebasseng Pr. gang 748
Fauskebadet - Svømmeskole (kommersielt) Pr. time 496
Kunstgressbaner - Trening kunstgressbaner voksne Pr. time 412
Kunstgressbaner - Seniorkamper kunstgress Pr. kamp 684
Kunstgressbaner - Ved turneringer og lignende avtales pris med enhet kultur    
Kulturskole - Ordinær kulturskolekontingent  Høst 1571
Kulturskole - Ordinær kulturskolekontingent  Vår 1941
Kulturskole - Salg av tjenester til skoler/ barnehager Pr. time  
Kulturskole - Salg av tjenester til organisasjoner - voksne Pr. time + evt. kvelds-/ helge-/ høytidstillegg 416
Kulturskole - Salg av tjenester til organisasjoner - barn/unge Pr. time + evt. kvelds-/ helge-/ høytidstillegg 262
Kulturskole - Instrumentleie - Fioliner Pr. semester 316
Kulturskole - Materiell-avg. elever billedkunst Pr. semester 211
Kulturskole - Fradrag ved lærerfravær mer enn to ganger Pr. gang 92
Kulturskole - Leie av tegnesalen Pr. gang/døgn minimum 370
Kuluturskole - Leie av annet utstyr (el-piano, forsterkere osv.) Pr. gang pr. enhet (korttidsleie) 257
Kulturskole - Spilleoppdrag m/elever Pr. gang, minimum + evt. kvelds-/ helge-/ høytidstillegg 616
Kulturskole - Spilleoppdrag lærere Pr. gang, minimum + evt. kvelds-/ helge-/ høytidstillegg 873

 

Oppmålingssaker m.m. med hjemmel i matrikkelloven

Gebyrregulativ for oppmålingssaker m.m. med hjemmel i matrikkelloven

* Utstedelse av matrikkelbrev reguleres i henhold til matrikkelloven.

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Punktfeste   10156
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Areal fra 0 - 500 m2   14469
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Areal fra 501 - 1500 m2   19656
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Areal fra 1501 - 2500 m2   24024
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Areal fra 2501 m2 - Økning pr. påbegynt da.   1953
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Tillegg for teig 2 når oppmåling skjer sammen med hovedeiendommen   6826
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Pr. time 1257
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av grunneiendom og festegrunn - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   3618
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - Areal fra 0 - 500 m2   14510
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - Areal fra 501 - 1500 m2   19656
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - Areal fra 1501 - 2500 m2   24024
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - Areal fra 2501 m2 - Økning pr. påbegynt da.   1803
Oppretting av matrikkelenhet - Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   3618
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon - Areal fra 0 - 50 m2 Pr. eierseksjon 3126
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon - Areal fra 51 - 250 m2 Pr. eierseksjon 5023
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon - Areal fra 251 - 500 m2 Pr. eierseksjon 8668
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon - Areal fra 501 - 1500 m2 Pr. eierseksjon 19629
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon - Areal fra 1501 m2 - Økning pr. påbegynt da. Pr. eierseksjon 1803
Oppretting av matrikkelenhet - Oppmåling av uteareal på eierseksjon - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   3618
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom - Volum fra 0 - 2000 m3   19014
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom - Volum fra 2001 m3 - Økning pr. påbegynte 1000 m3   1803
Oppretting av matrikkelenhet - Oppretting av anleggseiendom (grunneiendom - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   3618
Oppretting av matrikkelenhet - Registrering av jordsameie - Faktureres etter medgått tid Pr. time 1257
Oppretting av matrikkelenhet - Registrering av jordsameie - Tillegg for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   3619
Grensejustering - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Areal fra 0 - 250 m2   10156
Grensejustering - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Areal fra 251 - 1000 m2   14510
Grensejustering - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Pr. time 1258
Grensejustering - Anleggeiendom - Volum fra 0 - 250 m3   4354
Grensejustering - Anleggeiendom - Volum fra 251 - 1000 m3   7248
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Areal fra 0 - 250 m2   17404
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Areal fra 251 - 500 m2   23833
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2   1804
Arealoverføring - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Pr. time 1258
Arealoverføring - Anleggseiendom - Volum 0 - 250 m3   7248
Arealoverføring - Anleggseiendom - Volum 251 - 500 m3   11603
Arealoverføring - Anleggseiendom - Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3   1804
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer - For inntil 2 punkter   2170
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer - For overskytende grensepunkter Pr. punkt 725
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer - Kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Pr. time 1258
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer - For inntil 2 punkter   8695
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer - For overskytende grensepunkter Pr. punkt 2895
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved NTH, NGO eller nyere koordinatsystemer - Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid Pr. time 1257
Privat avtale for eksisterende grense - For registrering av inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde   1892
Privat avtale for eksisterende grense - For hvert nytt punkt eller 100 m grenselengde   956
Privat avtale for eksisterende grense - Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid Pr. time 1256
Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond - Behandlingsgebyr   3781
Innløsning av festetomter under gnr. 102 bnr. 637/bnr. 638 - Opplysningsvesenets fond - Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid Pr. time 1257
Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger - Forretning som omfatter erverv av deler av 1 - 19 grunneiendommer Pr. forrtning 4273
Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger - Erverv av deler av 20 - 49 grunneiendommer Pr. forretning 8553
Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger - Erverv av deler av 50 grunneiendommer eller flere Pr. forretning 12832
Matrikkelføring av oppmålingsforretning utført av Statens vegvesen for riks- og fylkesveger - Arbeid som ikke kan beregnes fastsettes etter medgått tid Pr. time 1257
Utstedelse av matrikkelbrev * - Matrikkelbrev inntil 10 sider    
Utstedelse av matrikkelbrev * - Matrikkelbrev over 10 sider    
Endringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken - Endringer gjort av rekvident opprettholdes gebyret Alle satser  

 

Vann, avløp og slam

Vann-, avløp- og slamgebyr

Beskrivelse Enhet Pris 2021 Pris 2021  
    Vann Avløp Sum m/mva
Engangsgebyr pr. bygg 5361,29 4525,94 12359,04
Abonnementsgebyr bolig/ fritidshus Pr. boenhet 674,08 540,66 1518,43
Ab.gebyr for næring/ andre bygg Eiendom/ seksjon 674,08 540,66 1518,43
Forbruksgebyr etter areal kr/m2 27,10 20,11 59,01
Forbruksgebyr etter måler kr/m3 20,32 15,09 44,27
Årsleie for vannmåler 3/4"     210,58
Årsleie for vannmåler 1"     289,01
Årsleie for vannmåler 1 1/2"     550,52
Årsleie for vannmåler 2"     1007,06
Plombering og åpning av innvendig stoppkran Pr. oppmøte     1061,5
Slamavgift bolig, tømming hvert år Pr. bruksenhet   2165,51 2706,89
Slamavgift bolig, tømming hvert 2. år Pr. bruksenhet   1082,42 1353,02
Slamavgift hytter, tømming hvert 4. år Pr. bruksenhet   541,88 677,35

 

Renovasjon

Husholdningsgebyr

Beskrivelse Enhet Pris 2021 Pris 2021 Pris 2021
    Komm. tillegg Sum eks. mva Sum inkl. mva
Grunngebyr Pr. dunk   2300 2875
80 liter Pr. dunk 61 2300 2875
130 liter Pr. dunk 61 2703 3379
190 liter Pr. dunk 61 3186 3983
240 liter Pr. dunk 61 3588 4485
350 liter Pr. dunk 61 4474 5593
500 liter Pr. dunk 61 8000 10000

 

Behandling av søknad om byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger (Plan- og bygningslovens § 33-1)

Betalingsregulativ for behandling av søknad om byggetillatelse, utstikking/beliggenhetskontroll av bygninger (Plan- og bygningslovens § 33-1)

Beskrivelse Enhet Pris 2021
Byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybygg maks 2 etasjer) - Pr. selvstendig boenhet   19041
Byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybygg maks 2 etasjer) - For hytter (fritidshus)   15232
Ved avslag av søknad - Ved vedtak som medfører avslag på ramme, igangsettings eller ett trinnssøknad blir tiltakshaver belastet med 50 % av opprinnelig fullt gebyr  Pr. selvstendig boenhet 9520
Ved avslag av søknad - Ved vedtak som medfører avslag på ramme, igangsettings eller ett trinnssøknad blir tiltakshaver belastet med 50 % av opprinnelig fullt gebyr  For hytter (fritidshus) 7616
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Byggets bruksareal 0 - 50 m2   4824
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Byggets bruksareal 51 - 200 m2 Pr. m2 125
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Byggets bruksareal 201 - 400 m2 Pr. m2 97
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Byggets bruksareal 401 - 600 m2 Pr. m2 85
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Byggets bruksareal over 600 m2 Pr. m2 69
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - For hver etasje over og under 1. etasje - 0 - 50 m2   1355
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - For hver etasje over og under 1. etasje - 51 - 200 m2 Pr. m2 61
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - For hver etasje over og under 1. etasje - 201 - 400 m2 Pr. m2 49
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - For hver etasje over og under 1. etasje - 401 - 600 m2 Pr. m2 42
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - For hver etasje over og under 1. etasje - Over 600 m2 Pr. m2 36
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Ombygging/bruksendring 0 - 50 m2   1388
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Ombygging/bruksendring 51 - 200 m2 Pr. m2 63
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Ombygging/bruksendring 201 - 400 m2 Pr. m2 49
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Ombygging/bruksendring 401 - 600 m2 Pr. m2 43
Byggesaksbehandling av tilbygg, påbygg, større lagerbygg, forretnings- og kontorbygg m.v. - For driftsbygninger i landbruk gis 50 % rabatt - Ombygging/bruksendring over 600 m2 Pr. m2 37
For garasjer, uthus, naust, kaldlager og lignende som ligger under 20-1 - 0 - 70 m2   4824
For garasjer, uthus, naust, kaldlager og lignende som ligger under 20-1 - 71 - 100 m2   9597
For garasjer, uthus, naust, kaldlager og lignende som ligger under 20-1 - Over 100 m2   11005
Utslippssøknad Avløp, oljeutskiller mm Ny anlegg   4824
Større terrenginngrep etter pbl § 20-1, K   8050
Mindre terrenginngrep etter pbl § 20-1, L   3450
Rehabilitering av avløp, oljeskillere   2697
Saksbehandling for arbeider etter § 20-1 gjelder forstøtningsmur, innhegning, fasadeendring, piper o.l. For hvert tilfelle 2781
Saksbehandling for arbeider etter § 20-4 For hvert tilfelle 4974
Saksbehandling av rivingstillatelse - Bygg inntil 50 m2   1308
Saksbehandling av rivingstillatelse - Bygg inntil 200 m2   4974
Saksbehandling av rivingstillatelse - Bygninger over 200 m2   10012
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Bygninger med areal inntil 70 m2   3586
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Bygninger med areal inntil 200 m2   7205
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Bygninger med areal inntil 400 m2   10783
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Bygninger med areal over 400 m2   17929
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Ny utstikking til 70 m2   1793
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Ny utstikking inntil 200 m2   3599
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Ny utstikking inntil 400 m2   5391
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Ny utstikking over 400 m2   8965
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Utstikking av ekstra kompliserte bygninger - Kan kreve gebyr etter medgått tid Pr. time 1103
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Beliggenhetskontroll - Areal inntil 70 m2   3586
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Beliggenhetskontroll - Areal inntil 200 m2   7205
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Beliggenhetskontroll - Areal inntil 400 m2   10783
Påvisning av bygningens plassering - Gebyr betales etter bebygd areal (BYA) - Utføres etter kapasitet - Beliggenhetskontroll - Areal over 400 m2   17929
Søknad om ansvarsrett - Personlig godkjenning ansvarsrett selvbygger   2781
Søknad om rammetillatelse - Hus, hytter og mindre prosjekter   4974
Søknad om rammetillatelse - Industri- og forretningsbygg og andre større tiltak   7460
Ferdigattest - Tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tillatelse er gitt   2833
Tiltak som krever dispensasjon etter PBL § 19 - Dispensasjon uten høring Pr. søknad 5235
Tiltak som krever dispensasjon etter PBL § 19 - Dispensasjon med høring (andre myndigheter) Pr. søknad 7852
Tiltak som krever dispensasjon etter PBL § 19 - Tilbaketrekking av dispensasjon Tilbakebetales 30 % av gebyr  
Endring av tillatelse Pr. søknad 2781
Tilsyn - Tilsyn bolig   4128
Tilsyn - Tilsyn bygg (frittliggende > 50 m2)   2061
Tilsyn - Tilsyn byggeplass   6197
Tilsyn - Tilsyn foretak   4128
Søknad etter 20-1, K - Vesentlig terrenginngrep   7500
Søknad etter 20-1, K - Veier, parkering, landing   5000