Nordland fylkeskommune

Midler til holdningsskapende arbeid

Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak høsten 2014. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på hjemstedet.

 

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som bygging av gang/sykkelveger, busslommer eller belysning, men kun til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter omkring trafikksikkerhet, refleks/refleksdemonstrasjoner og lignende. Ytterligere opplysninger ved utvalgets sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no

 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til firmapost-nord@vegvesen.no eller til NFTU/Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 Bodø

innen 15. september 2014.

 

Se også nfk.no/Tilskuddsordninger.

Tips en venn Skriv ut