Nye Vestmyra skole

Nye Vestmyra skole ble presentert i dag

«Hånd i Hånd» på Vestmyra

I dag er den nye Vestmyra skole presentert. Det skjedde i forbindelse med Folkehelsekonferansen. Der fikk deltakere og presse se og høre om den nye skolen som skal stå ferdig i 2016.

«Med utgangspunkt i Fauske kommune sine visjoner blir den nye skolen et helsefremmende møtested for barn og unge og for allmennheten, hvor samlingsarenaen, idrettsbygget og aktivitetsparken beriker nærmiljøet og yrer av liv og aktivitet fra morgen til kveld. Sikkerhet og trygghet i forhold til trafikkavviklingen til og fra skolen er høyt vektlagt og hele skole- og nærmiljøanlegget er bilfritt. Det er lagt spesielt til rette for at elever og ansatte skal bruke sykkel som framkomstmiddel, og sykkelparkering med tak finnes på alle innfartsårer til skoleområdet.» (tatt ut fra saksframlegget til formannskap og kommunestyre 11.9.2014).

PS Om du ikke får opp filmen som er lagt inn her, gå på vår facebookside. For deg som ikke har egen konto på facebook, klikk deg inn via F på vår hjemmeside - Der ligger filmen

Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 11.9.2014

Saksbehandler/ prosejektleder: Evald Solbakken

Se hele saken her: http://www.fauske.kommune.no/moeteplan-alle-utvalg.273590.no.html

Tips en venn Skriv ut