Gunn Zakariassen seniorveileder

Tilbyr gratis forebyggende hjemmebesøk

«Godt voksen, og enda god»

Mandag 16. januar har Gunn Zakariassen sitt aller første besøk i jobben som seniorveileder for Fauske kommune. Alle som er født i 1942 eller før, kan vente å få brev i posten der hun inviterer seg hjem til den enkelte for en samtale.

Fauske kommune skal være en god kommune å bli gammel i, og vi ønsker å støtte seniorer til å leve et godt og selvstendig liv. Gunn Zakariassen startet i jobben som seniorveileder 1. januar, og er i full gang med å sende ut brev der hun inviterer seg på besøk til alle over 75 år.

Mer enn 600

De første som får tilbud om besøk, er de som er født mellom 1922 og 1927. Det finnes 18 personer i denne gruppen. Totalt finnes det over 600 eldre som vil få brev i posten med tilbud om hjemmebesøk. Gunn er utdannet sykepleier og har lang erfaring fra hjemmetjeneste.

- Jeg gleder meg til å komme i gang, men regner vel ikke med at alle som får brev, ønsker besøk. Det kan nok ta litt tid før de yngste i denne gruppen får besøk, men det er vanskelig å si før jeg ser om det er mange som ikke ønsker besøk, sier Gunn som har laget seg et "slagord": Godt voksen, og enda god.

«Føler du deg trygg?»

«Hvordan er det å være 75 år», kan være et spørsmål eller «Føler du deg trygg i boligen din?». Men også «Har du noe du har lyst til å melde tilbake til kommunen?», og «Hva fremmer helse og deltakelse i ditt nærmiljø?».  Andre kommuner har gjort seg erfaring med at mange ikke tenker at balansen er redusert når de passerer en viss alder. Det brukes et eget skjema med faste spørsmål for at den enkelte skal kunne sjekke seg selv.

- Jeg ønsker å få i gang en refleksjon og en bevisstgjøring rundt deres situasjon. Også for at den enkelte skal se egne ressurser og muligheter, sier Gunn som har taushetsplikt etter Helsepersonelloven.

I tillegg til nevnte tema, er også fallforebygging og brannforebygging aktuelt å snakke om. Men også å gi informasjon om hva som finnes av aktiviteter og muligheter for hjelp. En del tema vil gå igjen hos alle, men samtalen vil tilpasses den enkelte. Alle får ei mappe med diverse informasjonsskriv og brosjyrer.

Gratis

Tilbudet er gratis, frivillig og uforpliktende, og går til alle i kommunen som ikke mottar tjenester fra kommunen fra før. De som mottar et brev i posten fra Gunn, kan ta kontakt dersom de ikke ønsker å få besøk. Eller at de ønsker å endre tidspunkt eller sted. Om de ikke tar kontakt, vil Gunn banke på døra, eller ringe på, til det tidspunkt som er oppgitt i brevet.

Gunn regner med at mange av de som får brev allerede har dagene fulle av aktivitet, og har stor bevissthet rundt forebygging. Hun minner om at det hele er frivillig, men at det kan være nyttig også for de aktive.

Tips en venn Skriv ut