Øvelse beredskap kommunen Øvelse Nord 2017

Onsdag 26. april, beredskapsøvelse hele dagen

Øvelse på kommunehuset

Fauske kommune deltar i øvelsen Nord – 2017. Vi er dermed en del av de store årlige øvelsen som universitetet har hatt i mange år sammen med diverse etater. For Fauske kommune er målet å øve på vår beredskap, sjekke ut våre planer, og ikke minst øve med tanke på kommunikasjon og informasjon. Under øvelsen, som pågår hele dagen, kan besøkende på kommunehuset oppleve uanlige hendelser og samtaler. Det vil også kunne skje at ansatte kan bli utilgjengelig på kort varsel.