Vi er kjent med at enkelte har hatt militær aktivitet tett innpå nærområdet, og har opplevd dette som skremmende. Det har vært orientert om øvelsen i stort omfang, men fra Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan blir det sagt at det kan være utfordrende å nå ut med nok informasjon. De omtaler øvelsen på sine nettsider her: https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/operasjoner-og-ovelser/ovelser/cr22. Her finner du også kontaktinformasjon til forsvaret. Øvelsen varer ut mars måned.
Kommunen er ikke en del av øvelsen, og har heller ikke mottatt spesiell informasjon i sammenhengen.