Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Kulturskole/Den kulturelle skolesekken DKS

Den kulturelle skolesekken i Fauske kommune

DKS Brosjyre 2019-2020.pdf

Alle tiltakene, med oppdatert informasjon, finner du her: http://fauske.ksys.no

Dks-plan Fauske 2016-2020.pdf

 

Den kulturelle skolesekken skal bidra til at   

  • alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag
  • elevene får tilgang og kjennskap til ulike kulturelle uttrykk         
  • elevene får mulighet til å utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag, både som aktive deltagere og som publikum

 

Dks-koordinator (rektor i kulturskolen), har i samarbeid med skolene (rektorene og kulturkontaktene) ansvaret for arbeidet med Den kulturelle skolesekken i Fauske kommune.

Hvert år produseres det en enkel brosjyre med oversikt over tiltakene for hvert enkelt trinn for gjeldende skoleår. Brosjyren produseres av dks-koordinator, sendes pr e-post til rektorene/kulturkontaktene som har ansvaret for å sende/bekjentgjøre denne til alle ansatte ved skolene. Skolen distribuerer brosjyren til alle elever/foresatte som ranselpost og/eller legger den på Skooler ved skolestart. Alle tiltak ligger tilgjengelige på nett fra skolestart.

Silda e kommen
Tips en venn Skriv ut