Folkehelseuka: konferanse 4. september

"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne"

Dette er tema for konferansen torsdag 4.9 i Folkehelseuka. Overskriften er Hvordan gjøre hverandre gode? Hvordan skape et godt miljø i ditt idrettslag? Målgruppen for konferansen er personer som arbeider med og/eller leder arbeid med barn og unge i lag og foreninger. Et samarbeidsprosjekt mellom Fauske kommune ved Folkehelseutvalget, Fauske idrettsråd og Lions Norge ved Lions Club Fauske. Skynd deg og meld deg på.

Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er gøy. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom for livet. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med på å skape denne idrettsgleden og ta vare på og utvikle dette unike fellesskapet.

Vær med å spre invitasjon videre via hjemmeside/mail. Påmelding til siv.anita.vaernes@hotmail.com / 97576222 innen 1.september.

Vil du bidra i dette arbeidet for barn og ungdom i vår kommune ?

Er du far eller mor, onkel eller tante, besteforeldre så la oss gå sammen med de som arbeider med barn og ungdom i sin fritid som trener eller lagleder, medlem av styret eller avdeling i sitt lag.

Lions Norge har et utprøvd program for skoler og barnehager som vi kaller Mitt valg.

 

Mitt valg er et holdningsskapende program som har som målsetting å styrke ferdighetene til barn og unge for å skape gode relasjoner for samhandling med andre. Idrettsledelse innenfor lagidrett handler om å få barn og ungdom til å prestere best sammen.

For de som vil følge opp dette programmet, tilbyr Lions Norge et innføringskurs og seinere et oppfølgingskurs.

 

Lions Club Fauske har fått Trond Rekstad som foredragsholder.  Han er godkjent instruktør i MITT VALG og har arbeidet med programmet i bl.a. Sandnes Ulf og i elitelaget/ damer  Nordstrand IF-Håndball.(Postenligaen) og i skoleverket.

 

Velkommen til konferansen og du får anledning til å gjøre deg opp din egen og/eller ditt lags mening om nytten av et slikt stimuli.

Mitt valg er uten kostnader for de som vil delta

 

Vår arrangementskomite er Børge Os, president,   bos@bovak.no                        90885886

Kjell Eikanger, sekretær                                kjell.eikanger@gmail.com    97625955

Bjørn Viggo Berg, PR-ansvarlig                     bvb.fauske@nfk.no                90919010