Beate Magerholm Verdighetsenteret

Onsdag 13. september kl. 19.00 - Fauske bibliotek

Det handler om "Frivillighet i fremtidens eldreomsorg"

Rådgiver Beate Magerholm ved Verdighetsenteret snakker om "Frivillighet i fremtidens eldreomsorg" når hun deltar på møtet onsdag 13. september - i Fauske bibliotek. Vi ønsker å høre din mening og inviterer til debatt. Dette er et ledd i arbeidet med helse-, omsorg- og sosialplan. Møtet denne kvelden er nummer fire rundt tema "Hvordan vil du at fremtidens helse-, omsorg-og sosialplan skal se ut?". Se annonse her: Invitasjonhelseomsorgogsosialplan tema 4.pptx. Les mer om Beate og verdighetsenteret:

frivillig_kortversjon_web endelig.pdf

Beate er Verdighetsenterets Fagkonsulent og kursleder i Oslo for Kompetanseutvikling innen frivillighet. Beate har hovedfag i Religionsvitenskap. Hun var med på oppstarten av Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med demens. Hun har vært Verdighetsenterets representant i et prosjekt i Drammen kommune hvor det ble utviklet en modell for samarbeid mellom kommunens helse- og omsorgstjeneste og frivillig sektor.