Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering for Storgata 97 A

I henhold til Plan- og Bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Engan Eiendom har igangsatt arbeid med ny detaljreguleringsplan for Storgaten 97 A, 8200 Fauske - Gbnr. 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.

Formålet med planarbeidet er å tilpasse utnyttelsen til de rammer som kommunedelplanen for Fauske sentrum åpner for; opp til 5 etasjer +1 inntrukket etasje med kombinert bolig- og næringsformål. Området er per i dag ikke regulert. Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.