Forside/Tjenester/Barn, unge og familie/TIMS-Fauske/Diverse
TIMS-handlingssirkel 2017_400x283

TIMS-handlingssirkel

15. mai 2018

For å sikre at man gjør en grundig tidlig innsats, har Fauske Kommune utarbeidet TIMS-handlingssirkel. Handlingssirkelen tar for seg hvordan man bør gå frem når man undrer eller bekymrer seg for barn.

Plant Sequence

Historien bak TIMS-Fauske

23. mai 2018

TIMS-modellen er et resultat av regjeringens satsing på barn fra 0-6 år av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre i tidsrommet 2007-2014. Hensikten med prosjektet var å finne gode modeller for helhetlig og systematisk oppfølging av barn i denne gruppen. I Fauske Kommune er modellen videreutviklet for å kunne benyttes i arbeid utover denne målgruppen.

Stafettloggen

Stafettlogg

Kommunens samhandlingsverktøy

31. mai 2017

Fauske kommune har som mål å sikre tidlig innsats og god samhandling. Det nettbaserte verktøyet «Stafettlogg» skal bidra til å gi et  helhetlig tjenestetilbud, slik at både barn og deres familier blir gitt best mulig hjelp og støtte.

Nord universitet_300x219

TIMS + studenter = SANT

16. mars 2017

TIMS-Fauske er dette semesteret presentert som praksis-eksempel i kurset "Tverrprofesjonell samarbeidslæring", et nytt kurs ved Nord universitet.

Kjenner du Jesper_283x400

Hvem kan hjelpe Jesper? (Alkoholmisbruk hos foreldre)

02. desember 2016

Jesper - barnet som lever med en rusavhengig forelder - kan være hvem som helst. Det finnes langt flere "Jespere" en de barna som kommer fra et åpenbart rusbelastet hjem, med mange ytre og synlige tegn på rusmisbruk og vanskjøtsel. Denne veilederen fra Voksne for barn viser hva man som ansatt i barnehage (eller skole) bør gjøre om man bekymrer seg for barn.

og hvem ser johanne

"...og hvem ser Johanne?" (Alkoholmisbruk hos foreldre)

28. desember 2016

Johanne er 10 år, og vi får se hvordan hverdagen hennes er når mamma fester.
Filmen er rettet mot ansatte i skolen, men også alle voksne som har ansvar for barn. På vfb.no/johanne finner du refleksjonsspørsmål som du kan svare på etter å ha sett filmen. Du kan også bestille foredrag fra Voksne for Barn om barn som er pårørende. Kilde: Voksne for barn

TIMS-teamet

TIMS-teamet

- Kort vei til profesjonell og god hjelp

07. mai 2018

Har du vært i kontakt med Fauske kommunes T I M S - team? (Tidlig Intervensjon - Målrettet Samhandling)
Sammen med deg kan teamet bidra til å sikre tidlig hjelp, og riktig hjelp, til barn i alderen 0 - 12* år. Dette er et lavterskeltilbud som både foreldre og ansatte kan ta direkte kontakt med.