Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Fauske kommunale eiendommer/Drifts- og vedlikeholdsavdelinga
Driftsavdelinga Tekniker ved elskap
Drifts- og vedlikeholdsavdelinga

Om oss

Driftsdelen av denne avdelinga er ansvarlig for vedlikehold av tekniske anlegg, bygning og uteareal. Avdelingen utfører daglig kontroll og overvåkning av VVS, FDV og SD-anlegg. I tillegg vil ansatte ved avdelinga daglig utføre allsidige vaktmester- og tilsynsoppgaver. Avdelinga er organisert i team som har ansvar for flere bygg innen Fauske kommunale eiendommers portefølje.

Vedlikeholdsdelen av avdelingen er  Fauske kommunale eiendommers kontaktledd overfor brukere av de bygg og eiendommer vi forvalter. Avdelingen skal være med, sammen med andre, å sørge for at brukernes behov for tilfredsstillende bygningsmasse blir løpende ivaretatt. Våre ansatte skal uoppfordret identifisere og ta initiativ til at feil og mangler rettes opp – og uten opphold formidle og følge opp gjennomføringen av henvendelser.  Avdelingen er en aktiv del av Fauske kommunale eiendommers fremtidsrettede tenkemåte for gode og funksjonelle bygg for Fauske kommunes behov.

Parkdelen av denne avdelinga har følgende arbeidsoppgaver: Vedlikehold av kommuale parker og grøntarealer, samt samarbeid med kirka om gravlundene.

 

Leder for avdelingen er Kristen Jakobsen.

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 21, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Torggata 21, 8200  Fauske
Postadresse: Postboks 93, 8201  Fauske