Det har i den senere tid vært mørke gatelys fra ca. Glastunes til Storkontoret. Kommunen har i dag kartlagt at feilen ligger en plass mellom Mons Petterveien og Simons Borg vei. Dette strekket vil fortsatt være mørklagt inntil feilen er funnet. Arbeidet med å finne feilen vil fortsette i uke 5.