Mobbombud i Nordland

Eget mobbeombud i Nordland

Mobbeombud Lasse Knutsen er ansatt som mobbeombud i Nordland. Han skal passe på at alle barn i barnehager, elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Les mer her: https://www.nfk.no/politikk/medvirkning/mobbeombudet/. Se også egen facebookside: https://www.facebook.com/Mobbeombudet-i-Nordland-731147046965670/