Eiendomsskattelisten for 2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gård-, bruks- og festnummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på servicetorget i adm.bygget og på bibliotekene i Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma.

 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmet hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klage på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker. Eiendomsskattekontoret har adresse: Fauske kommune v/eiendomsskattekontoret, Postboks 93, 8201 Fauske.

Tips en venn Skriv ut