Stipendet deles ut til ungdom som tar høyere utdanning på høgskole- og universitetsnivå i inn- og utland.
Søknad med opplysninger om studiet, studiefinansiering og bekreftelse fra skolen sendes innen 30.11.2022 til Fauske kommune v/kommunedirektør, postboks 93, 8201 Fauske eller postmottak@fauske.kommune.no.

 

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside: www.fauske.kommune.no.