Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Endelig vedtak - Kommunedelplan for Skjerstadfjorden (gjelder Fauske kommune)

Kommunestyre- 030/19, har i møte 13.06.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til kommunedelplan for Skjerstadfjorden med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, jf, § 9-3 inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.

Planen erstatter deler av kommuneplanens arealdel med pland-id 2015005.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages, ref. plan- og bygningsloven § 11-15.

Planens hoveddokumenter gjøres tilgjengelig snarlig.

Kart - KDP_Skjerstadfjorden_Fauske

Kommunedelplan for Skjerstadfjorden - sluttbehandling

Konsekvensutredning for KDP Skjerstadfjorden rev

ROS- analyse for KDP Skjerstadfjorden

Temakart -_Kartlagte_friluftsområder_sjø

Temakart - Fiskeri

Tips en venn Skriv ut