Fra og med i dag 1. mars 2017

Endringer i bussruter i Fauske

Nordland Fylkeskommune har gjort endringer i busstilbudet som får konsekvenser for reisende til og fra Fauske. Fra og med i dag 1. mars 2017 er det busstopp i Sjøgata, men det er også endringer for de som bor langs den gamle RV 80 i Valnesfjord.

I dag går det buss fra Bodø lufthavn til Fauske med avgangstid kl 14.30. Denne bussen kjører gammel vei rundt Valnesfjord og er på Strømsnes kl. 15.35. Mandag 6. mars 2017 legges dette om slik at denne avgangen vil kjøre gjennom tunnelen og ikke på veien rundt Valnesfjord. Reisende som skal til et av stoppene langs den gamle veien i Valnesfjord, kan være med til Fauske og der bytte til buss til Valnesfjord.

Endringen gjøres fordi buss fra Bodø ofte er forsinket. Dette gjør at bussene som går fra Fauske til Saltdal, Sulitjelma, Røsvik, Valnesfjord og Kvarv må vente på bussen fra Bodø. I tillegg til dette gjøres det endringer i Fauske sentrum. Fra og med 1. mars 2017 vil ikke Fauske rutebilstasjon lenger betjenes av buss.

Vi legger opp til følgende løsning i Fauske sentrum:

  • Stoppene i Sjøgata får nytt navn - Fauske sentrum ( i begge retninger ). I dag er det kun stopp i en retning her.
  • Vi løser omstigningsutfordringene på følgende måte:

Følgende busser starter fra Vestmyra  kl. 1550 og kjører til sentrum for omlasting;

  • < >< >< >Buss fra Søbbesva kl 1550 til Røsvik kjører via sentrum for omlasting
  • Buss til Bodø starter på Vestmyra kl 1550, Fauske stasjon kl 1555 og Fauske sentrum kl 1600.
  • Buss til Saltdal fra Sjøgata kl 1600

Løsningen innebærer at det på holdeplassen i Sjøgata vil være 2 busser i retning Bodø og 4 busser i retning Saltdal rundt kl. 16:00. Dette blir noe krevende,. Men det er kun dette tidspunktet på dagen hvor samtidigheten av busser er så stor. Parallelt med dette jobber vi med en løsning opp mot bytting mellom bussene på Fauske stasjon på lengre sikt.

cid:image002.jpg@01D291A5.AB7CF450cid:image003.jpg@01D291A5.AB7CF450

Alle busser fra sør kjører ned i Sjøgata ved Statoil og følger Sjøgata til Postveien slik at de når stoppet Fauske sentrum før de fortsetter opp til Rv 80 og videre til Fauske stasjon.

Alle busser fra vest kjører ned Postveien – Sjøgata og opp til rundkjøring i krysset Rv 80 og E6 og så videre til Fauske stasjon.

Alle busser fra nord  som skal videre sørover kjører E6 – Rv80 – Postveien – Sjøgata – E6.

Alle busser fra nord som skal videre mot øst kjører E6 – Sjøgata – Postveien – Rv80 mot Bodø.

Vi har også avtalt med SB Nordlandsbuss at de må legge til rette for en smidig avvikling, dvs. at sjåførene avpasser fart og avgangstid slik at ikke alle bussene står samtidig i Sjøgata.

Det vil bli informert i flere kanaler om endringen. Info på Fauske Rutebilstasjon om endingene, Facebook, Saltenposten, 177 Nordland og vi vil informere Fauske vgs om endringene

Tips en venn Skriv ut