Trafikkmønsteret i Hauan blir endret en periode

Fra 11. juni starter Fauske kommune v/enhet VVA, å skal skifte ut vann- og avløpsledninger i nedre del av Gryttingveien. Seljeveien vil bli stengt i vestre ende. I den forbindelse må trafikk i området benytte andre anbefalte veier (se vedlegg). Gang- og sykkeltrafikk langs Gryttingveien og Bjørkveien må følge oppsatte ledegjerder. Arbeidene planlegges oppstartet over pinse og vil pågå en god tid framover. Se kart

Tips en venn Skriv ut