Kommunestyre- 008/19, har i møte 28.03.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Vedtak:

Fauske kommune vedtar det fremlagte forslag til Energi- og klimaplan 2018-2030 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, inkl. endringer foreslått av rådmannen etter høringsperioden.

Sluttbehandling Energi- og klimaplan 2018-2030

Vedtatt plan Energi og klima 2018-2030

Revidert - Handlingsplan 2019-2022 (vedtatt juni 2020)

Saksfremlegg + vedtak sluttbehandling handlingsplan