Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter nye meklere i Fauske kommune. Søknadsfrist 26.01.2019.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har i dag 45 meklere. Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. ersoner med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. Vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Å være mekler er ingen jobb, men et verv som godtgjøres.

Søknadsfrist 26.01.2019.

For nærmere informasjon ta kontakt på tlf. 22 77 74 22  Morten Daleng , tlf. 22 77 74 21 Kari Vik eller Mona Hammerfjeld mob. 97 51 33 36.

Konfliktrådet i Salten og Helgeland

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

E-post:  salten@konfliktraadet.no  

Du finner søknadsskjema på vår nettside - www.konfliktraadet.no