Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Ergoterapi
Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten ligger under avdeling Helse på Helsetunet 2. Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige aktiviteter på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse. Ergoterapi innebærer blant annet:

  • Trening/tilpasning av daglige aktiviteter eller andre ferdigheter.

  • Kompensering for nedsatt funksjon med tekniske hjelpemidler.

  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole, fritid og institusjon.

  • Veiledning, informasjon og undervisning.

  • Tilrettelegging og endring av bolig og/eller boligplanlegging.

  • Hverdagsrehabilitering, se link for mer informasjon.https://www.fauske.kommune.no/hverdagsrehabilitering.432979.no.html

Tilrettelegging på arbeidsplassen utover det som er arbeidsgivers ansvar, skal normalt skje gjennom bistand fra NAV og/eller bedriftshelsetjenesten.

Målgruppe:

Mennesker som har vansker med eller står i fare for å ikke kunne utføre daglige aktiviteter grunnet alder, funksjonsnedsettelser, sykdom eller skade.

Kriterier:

Ergoterapeuten vil foreta en kartlegging og gjøre en faglig vurdering av behovet for ergoterapi.

Pris for tjenesten: 

Ergoterapitjenesten er gratis

Samarbeidspartnere:

Kommunalt hjelpemiddellager, NAV hjelpemiddelsentral, hjelpemiddelfirma, fysioterapeuter, frisklivssentralen, hjemmetjenesten, rehabilitering, sykehjem, sykehus, lege, helsestasjon, barnehager/skoler, BUP, PPT, miljø og habiliteringstjenesten, tildelingskontoret, boligkontoret Fauske Eiendom, aktivitetssentre og brukerorganisasjoner.  

 

 

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Helsetunet 2, 8200 Fauske

Postadresse: Postboks 93, 8201 Fauske

 

Åpningstider for telefon og for besøkende:

mandag til fredag kl. 08:00 - 11:00 og 12:00 - 14:00

 

Ergoterapeut: Hilde Steinvik

Telefon: 756 04 924 / 957 58 170

Mail: hilde.steinvik@fauske.kommune.no

Ergoterapeut barn, voksne/eldre hjemmeboende

 

Ergoterapeut: Even Solstad

Telefon: 756 04 932 / 469 22 872

Mail: even.solstad@fauske.kommune.no

Ergoterapeut voksne/eldre hjemmeboende, sykehjem og institusjon

 

Hjelpemiddellageret:

Marianne Brodersen,

Telefon: 756 04 922 / 416 64 875

Mail: marianne.brodersen@fauske.kommune.no 

 

Sten Skjellhaug,

Telefon 756 04 922 / 469 41 372

Mail: sten.skjellhaug@fauske.kommune.no

 

Bente Ludviksen Olsen

Telefon 756 04 922

Mail: Bente.Olsen@fauske.kommune.no

 

 

Kontakt oss

Besøksadresse: Helsetunet 2, 8200 Fauske

Postadresse: Postboks 93, 8201 Fauske

 

Åpningstider for telefon og for besøkende:

mandag til fredag kl. 08:00 - 11:00 og 12:00 - 14:00

 

Ergoterapeut: Hilde Steinvik

Telefon: 756 04 924 / 957 58 170

Mail: hilde.steinvik@fauske.kommune.no

Ergoterapeut barn, voksne/eldre hjemmeboende

 

Ergoterapeut: Even Solstad

Telefon: 756 04 932 / 469 22 872

Mail: even.solstad@fauske.kommune.no

Ergoterapeut voksne/eldre hjemmeboende, sykehjem og institusjon

 

Hjelpemiddellageret:

Marianne Brodersen,

Telefon: 756 04 922 / 416 64 875

Mail: marianne.brodersen@fauske.kommune.no 

 

Sten Skjellhaug,

Telefon 756 04 922 / 469 41 372

Mail: sten.skjellhaug@fauske.kommune.no

 

Bente Ludviksen Olsen

Telefon 756 04 922

Mail: Bente.Olsen@fauske.kommune.no