Fauske kommune arrangerer fagdag innenfor skog og skogskjøtsel torsdag 28. april fra 18:00 - 21:00. Arrangementet vil være gratis og foregå i underetasjen på Administrasjonsbygget på Fauske. 

Tema vil være planting, ungskogpleie, skogfond og hogst på barmark.

Dersom dette er av interesse kan man melde seg på ved å henvende seg til skogbruksrådgiver Øyvind Nystadbakk på e-post oyvind.nystadbakk@fauske.kommune.no eller på tlf. 47688447. Frist for påmelding er 25. april.