Gamle rådhuset fargevalg gruppa

Fargen blir terracottarød

Det er nå bestemt at fargen på det gamle rådhuset skal være terracottarød. Fargevalget ble "overrakt" ordfører av gruppa som har jobbet med fargevalget.

Da det ble bestemt at det ikke ble nytt allaktivitetshus der det gamle rådhuset står i dag, ble det planlagt å pusse opp bygget som har vært forsømt over mange år. I tillegg til å renovere vegger og tak, sette i nye vinduer og få på plass ny ventilasjon, skal også fasaden males. I det hele et omfattende arbeid som såvidt er startet.

Det er gjort et grundig arbeid for å finne fram til gode løsninger. "Rådhusgruppa", bestående av  Anne F.Stenhammer, Frøydis Einset, Trond Ole Slettvoll og Else Gylseth Nilsen, har hentet informasjon om fargevalg. Blant annet har de kontaktet Egil Murud som jobber med kulturminner i Nordland.

Gruppa har også hatt en underskriftskampanje for å få folkets mening om fargevalg. Eksisterende farge på Rådhuset var den som mest tydelig var ønsket. Det andre valget farge var eksisterende.

 

"Rådhusgruppa" har overrakt deres endelige anbefaling rundt fargevalg til ordfører. Også daglig Leder i Fauske Eiendom KF Trond Heimtun. Ordfører Jørn Stene refererte til historiske fakta om markering av nedlegging av grunnstein i 1951, samt byggekostnadene som var da Rådhuset ble oppført.

Fargevalget blir nå tatt med i underlaget for konkurransen som skal ut vedrørende rehabilitering, og da blir Rådhuset tilbakeført til den opprinnelige fargen som var da det ble bygd.

Tips en venn Skriv ut