Beredskapstrappa 2019 utklipp

Fauske blant de beste på beredskap i Nordland fylke

Fylkesmannen har også i år laget en beredskapstrapp på bakgrunn av hver enkelt kommunes svar på DSBs kommuneundersøkelse for 2019. Der kommer Fauske helt på toppen sammen med 7 andre kommuner. Et resultat langt høyere enn fjorårets. Se her informasjon fra Fylkesmannen i Nordland om årets resultater i beredskapstrappa

Tips en venn Skriv ut