Demensforeningen partnerskapsavtale erna + siv anita

Partnerskapsavtale mellom kommunen og demensforeningen

Fauske er først ut i Nordland

"Gjennom denne avtale formaliseres samarbeidet, og bekrefter forpliktende samarbeid mellom partene om å få et best mulig tilbud til målgruppen", er noe av det som står i avtalen som nylig ble underskrevet av ordfører og leder i demensforeningen på Fauske.

Som den første kommune i Nordland, skrev Fauske nylig under en partnerskapsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fauske demensforening. Samarbeidet handler om "aktivitetsvenn" som startet i høst. Foreningen har så langt knyttet til seg 15 personer som "aktivitetsvenn". Dette er en jobb som er startet med midler fra tv-aksjonen i 2013, som blant annet har fått ansatt en person i full stilling i fire år, Marlene Bjørnbakk.

marlene bjørnbakk prosjektleder aktivitetsvenn nasjonalforeningen for folkehelsen_460x307.jpg

Nybrottsarbeid

- Dette er nybrottsarbeid for Nasjonalforeningen. Demensforeningen er med på å teste dette ut for oss, noe vi er veldig takknemlig for. Det samme gjelder Frivilligsentralen, sier Marlene Bjørnbakk som er prosjektleder for "Aktivitetsvenn".

Prosjektet med aktivitetsvenner har blant annet startet samtalegrupper med personer med demens, noe som er helt nytt og spennende.

- Dere i demensforeningen jobber veldig bredt og godt og ikke minst er dere en aktiv bidragsyter til folkehelsearbeidet i kommunen, fortsetter prosjektlederen.

Prisverdig

Kommunalsjef for helse, Ole Reidar Sollund, var også glad for å kunne signere på avtalen. Han fortalte at han stadig får høre at de er heldige på Fauske.

- Det gjøres en fantastisk jobb, som noen tar som den største selvfølge. Det er det ikke og vi setter umåtelig stor pris på jobben som gjøres.

Må samhandle

Ordføreren var klar på at uten frivilligheten på Fauske, hadde vi ikke hatt det så bra her.

- Vi må samhandle og spille på lag. Å skrive under på denne avtalen, er helt uproblematisk og vi ser at flere og flere vil ha lignende avtaler.

En milepæl

Stein Ole Rørvik, leder for sykehjem, mener avtalen er en milepæl for helse og omsorg.

- Fra jeg startet for fem år siden har det "rent inn" med gaver. Og de som nyter godt av disse gavene, er uendelige glade. Han mener at avtalen er med på å sette demens på dagsorden.

- Og det går hånd i hånd med det vi jobber med.

150 med demens

Leder i demensforeningen, Erna Josefsen, håper at de kan få gitt tilbud også til de som er hjemmeboende.

- De aktivitetsvennene jeg har snakket med, syns at ordningen er veldig bra. Å være aktivitetsvenn er veldig givende også for aktivitesvennene, sier Josefsen som håper at mange vil melde seg som aktivitetsvenn. På Fauske finnes rundt 150 personer med demens.

Demensforeningen partnerskapsavtale erna + siv anita + mange flere underskriving_460x307.jpg