Fauske er i toppen i Norge på listen over de beste klimatilpassede kommune

CICERO har, på oppdrag av sikringsselskapet If og i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet, gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvor godt rustet norske kommuner egentlig er til å håndtere følgene av klimaendringene. Fauske kommune har kommet på 14. plass blant de 25 best rustede kommunene. 

Se hele rapporten her.

https://www.if.no/globalassets/no/om-if/klimarapport-2019.pdf

Med 18 av 33 poeng er vi godt på vei, selv om vi ikke skal klappe oss selv på skuldrene enda. Vi har fremdeles en jobb å gjøre! 

Viktigste suksesskriterium for de som står øverst på lista:

- Liten kommune hvor både politikerne, de ansatte i kommunens etater og det lokale næringslivet samarbeider tett om klimatilpasningsarbeidet.

- Har stor tro på smådriftsfordelene og nærhet til kompetansen i det lokale kraftselskapet, som har sitt hovedkon­tor i kommunen.

- Benytter seg også flittig av statlige organer som NVE, NGI og Statnett.

Tips en venn Skriv ut