Informasjon om terrortrusselen

Fauske følger med

Fauske kommune har i dag samlet deler av kriseledelsen etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i går sendte ut informasjon om mulig terrorhandling mot Norge. Dette for å ivareta beredskapen best mulig.

«Plan for kommunal kriseledelse» ble gjennomgått. Kommunen følger situasjonen nøye. På kort varsel vil krisestab kunne samles og gi støtte dersom det skulle være nødvendig.

Politisk ledelse blir løpende orientert fra administrasjonen. Kommunen er godt bemannet med tanke på å ivareta beredskap, selv om det er ferietid.

Ved en eventuell hendelse vil oppdatert informasjon legges på vår hjemmeside.

www.kriseinfo.no har informasjon fra politiet, Råd fra politiet og informasjon på engelsk.

 

For mer informasjon:

Fungerende rådmann: Ingrid Alterskjær 957 57 824