Even Ediassen rådmann

- Vi har ikke vært gode nok, men det skal vi bli

Fauske kommune har som mål å ha stor åpenhet

Rådmann Even Ediassen ønsker å presisere at kommunen ikke har til hensikt å hemmeligholde dokumenter slik det har vært påstått i media. Tvert imot er det et ønske om stor åpenhet. - Det er ingen grunn til at vi ikke skal være dyktige på dette i Fauske kommune, understreker rådmann Even Ediassen.

Det var en av grunnene til at det for to år siden ble innført et nytt system som gjør at all post som kommer inn, blir scannet og lagt ut på hjemmesiden. I den grad de ikke er unntatt offentlighet, havner brev og dokumenter på postlisten og kan leses av alle.

Nå viser det seg at systemet ikke fungerer helt etter hensikten på alle områder. Inngående post kommer i mange tilfeller for seint ut på postlisten. Det er satt i gang et arbeid for å få ei bedring av rutinene. 

Ediassen tar på største alvor det som kontrollutvalget vedtok i siste møte. At de ønsker at kommunen skal endre praksis. Vedtaket: Kontrollutvalget har innhentet en arkivfaglig vurdering av kommunens praksis for registrering av post i kommunens postjournal. Med henvisning til denne og til offentleglovas bestemmelser om innsyn, mener kontrollutvalget at kommunens praksis må endres slik at dokumenter som ikke er unntatt offentlighet blir åpne for innsyn så snart dokumentene blir ferdigstilt eller mottatt.

Videre viser kontrollutvalget til arkivforskriftens § 2 – 2 sine bestemmelser om arkivplan, og at krav om arkivplan for kommunen ikke er oppfylt. Utvalget mener det snarlig må utarbeides en arkivplan.

I forrige uke ble det kjent at et dokument fra Arkiv i Nordland som omhandler et besøk hos Fauske kommune der de drøftet en rekke problemstillinger, ikke er journalført. Dette dokumentet burde vært journalført.

Fauske kommune vil følge opp de merknader som er gitt i rapporten fra AiN samt fra kontrollutvalget.

- Det er ingen grunn til at vi ikke skal være dyktige på dette i Fauske kommune, understreker rådmannen.

Tips en venn Skriv ut