Rådmann Even Ediassen

Fauske kommune jukser ikke

I en lederartikkel i Saltenposten blir det påstått at Fauske kommune «jukser med postjournal» og at dokument holdes unna offentligheten. Dette vil rådmannen tilbakevise på det sterkeste. Det er ikke i Fauske kommunes interesse å holde dokumenter tilbake fra offentligheten.

Fauske kommune har brukt store ressurser på å oppgradere interne datasystemer, herunder innføring av elektronisk postjournal hvor offentligheten kan få direkte tilgang til dokumenter.

Saltenposten stiller også spørsmål ved hvorfor dokumenter blir «tilbakedaterte». Det er ikke riktig at noen «tilbakedaterer». Når dokumenter kommer inn til kommunen, blir de journalført i saksbehandlersystemet, slik gjeldende lover og regelverk krever. Dokumentene kommer imidlertid ikke ut på postlistene før saksbehandler har merket den med «ferdigstilt» - med dato de er registrert i saksbehandlersystemet. På den måten kan en sak som kom inn den 10., og behandles hos saksbehander den 20., fremdeles ha dato 10. i postlisten. Det er verdt å merke seg at det finnes en enkel søkefunksjon under «dokumenter» der man kan søke på navn eller sak og få opp alle dokumenter med denne teksten i.

Rådmannen ser imidlertid at det er et behov for å bedre både rutiner og praksis på området, og vil følge dette særskilt opp. Det gjelder spesielt tiden det tar før et dokument blir frigitt fra saksbehandler samt journalføring av email.

Tips en venn Skriv ut