FAUSKE KOMMUNE - VEGSTENGING

Vegstenging Vassryggen

På grunn av teleløsning er Vassryggveien stengt inntil videre fra og med krysset FV 826 - KV 2951 v/Kvitblikvatnet til krysset v/ Vallvatn der veien deler seg mot Kvitblik og Sørfold.

Det vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside når veien åpnes.