Fauske Fuosko Fuossko samefolkets dag

Markering av samefolkets dag på Fauske

Fauske på samisk - Fuosko eller Fuossko?

I forbindelse med samefolkets dag har kommunen "lansert" kommunens navn på samisk Fuosko suohkan, slik det står øverst på hjemmesiden. Navnereglene på samisk er slik at når det er snakk om byen og stedet Fauske, heter det Fuossko, mens kommunenavnet er Fuosko suokhan. Noe av programmet denne dagen har vært  "Ràhtevàdtsen - Under vandringen" på biblioteket.