statsborgerseremoni

En person fra Fauske er påmeldt til årets markering av statsborgerskap lørdag

Fauske representert på Statsborgerseremoni

Fylkesmannen arrangerer hvert år en markering for de som har fått Norsk statsborgerskap i løpet av det siste året. Lørdag 24. mai er det arrangement i Bodø. I år er det kun en person som har meldt seg på fra Fauske. Denne får være med på en høytidelig seremoni sammen med fylkesmann Hill-Marta Solberg. På Universitetet i Nordland.

Totalt er det invitert 195 personer til seremonien i Bodø. Fra Fauske var det invitert 13 personer, men det er altså kun en som er påmeldt. To har bedt om å bli invitert neste år.

Opplegget er delt i to, og andre markering foregår i Hadsel til høsten. Til sammen i hele Nordland er det 298 nye statsborgere i år. 103 av disse blir altså invitert til Hadsel. Det er påmeldt 40 personer fra 28 forskjellige land.