Valg Fauske sentrum kommunereformen opptelling

Fauske sentrum har 17,4 % valgdeltakelse

Stemmetellingen for Fauske sentrum rundt kommunereformen er avsluttet. Stemmene fordeler seg slik: Fauske-Bodø 6%, stor-Salten 6%, egen kommune 58,8% og Indre Salten 25,6%. Totalt var det 17,4% oppslutning rundt valget. Tallene totalt for kommunen kommer snart.