kommunestyre mai 2015

Vedtak i kommunestyret om å bosette flere både i 2015 og 2016

Fauske skal bosette flere flyktninger

Innstillingen fra rådmannen om å bosette 48 flyktninger i 2015, og 40 flyktninger i 2016, ble vedtatt mot fire stemmer. Et forslag fra SV om å bosette 60 flyktninger, falt mot to stemmer. Saken har bakgrunn i dagens flyktningekrise der det er bedt om at kommunene må ta imot flere flyktninger.