Ungdomsrådet hos politets kriminalitetsforebyggende forum

Fauske-ungdommer delte erfaringer med 300 fra politiet

Emma Granholm og Ravn Olsen Jondal fikk mye skryt fra politiets kriminalforebyggende forum da de snakket om hvordan Fauske kommune og Ungdomsrådet har jobbet med Ungdata. Og de ville høre mer om hvordan ungdom tas på alvor.

- Vi fikk masse gode tilbakemeldinger både fra arrangøren og fra tilhørerne, forteller Emma Granholm som er leder av Fauske ungdomsråd. I dag har hun og Ravn Olsen Jondal vært på Gardermoen for å snakke om Ungdata – om hvordan ungdomsrådet og Fauske kommuen har jobbet med tema.

- Flere sa at de hadde ønsket at vi skulle komme til deres kommune og fortelle hvordan ungdomsrådet jobber, fortsetter Granholm og ser ikke bort fra at det kan komme henvendlser om flere foredrag.

I tillegg skal hun skrive innlegg på forebygging.no om hvordan de jobber på Fauske.

Konferansen på Thon hotell Oslo Airport samlet over 300 politifolk fra hele landet til dette som er den nasjonale møteplassen for kriminalitetsforebyggende arbeid. Dette er noe av innholdet på konferansen:

•Kriminalitetsforebyggende samarbeid kommune og politi

•Forebygge skolevold

•Når barn dreper

•Fra fakta til gata (her snakket Fauske kommune sammen med Haugesund kommune)

•Blikk over grensen

•Høyreekstremisme og demonstrasjoner

På foredragslista sto flere fra Politidirektoratet og sekretariatetet for Konfliktrådene. Også  kompetansesenter for kriminalitetsforebygging var med. Justis-og beredskapsdepartementet hadde innlegg. Altså sammen med to ungdommer fra Fauske ungdomsrådet.

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) har som formål er å befeste det kriminalitetsforebyggende arbeidet i samfunnet, og sikre at det gir status og annerkjennelse. PKF ønsker å bidra aktivt til å videreutvikle strategier, metodeutvikling og tiltak innen forebyggende polititjeneste.