Feieavgift for fritidsbolig

I disse dager sendes ut faktura på feie- og tilsynsgebyr for fritidsboliger. Fauske kommune har bestemt denne til kr. 121 + moms.

Fra 1 januar 2016 kom det ny forskrift om brannforebygging, se info på hjemmesiden til Salten Brann: https://saltenbranniks.no/hyttefeiing/feiern-kommer-til-hytta-article458-1006.html

 

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med feieren på mobil nr.: 90612003 eller

e-post: kjell-ove.verstad@saltenbrann.no.