Ferdigmelding eller ferdigattest?

Mange har nylig fått brev/mail om manglende ferdigmelding eller ferdigattest. Men hva er forskjellen?

Ferdigmelding: Gjelder mindre byggetiltak som for eksempel tilbygg, garasje ol. Det finnes ikke skjema for dette. Her er det nok at du informerer per brev eller epost der du bekrefter at bygget er ferdig. Husk å ta med dato for ferdigstillelse, navn på eier samt gårds- og bruksnummer.

Ferdigattest: her benyttes skjema «Søknad om ferdigattest». Dette finner du her: https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5167-soknad-om-ferdigattest.pdf.

Dersom du har spørsmål, ring 75 60 40 00, så hjelper vi deg.