Byggesaksbehandlerne har ferie.

Ferietid Plan/utvikling

Tidsfrist for byggesaksbehandling økes med 4 uker pga ferieavvikling i juli måned.

Gjelder fra 4. juli til 1. august 2016.