Folkehelseuka åpning Sjønstå

Markering av den første av "Sju stier på Sjønstå"

Fin åpning av Folkehelseuka

Folkehelseuka er godt i gang. Åpningen skjedde søndag - på Sjønstå gård. Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke holdt en kort tale før de frammøtte tok seg en tur på den første av de sju stiene som skal lages i området. Les ordførers tale her:

Folkehelseuka åpning Sjønstå2_400x300.jpg

Folkehelseuka åpning Sjønstå1_400x300.jpg

 

Folkehelseuka åpning Sjønstå3_400x300.jpg

 

Folkehelseuka åpning Sjønstå5_400x300.jpg

 

Folkehelseuka åpning Sjønstå4_400x300.jpg

Ordførers tale:

Kjære alle sammen.
Velkommen til åpningen av folkehelseuka og åpning av den første av sju stier her på en av de flotteste plassen i kommunen vår, Sjønstå gård!
Fauske kommunes visjon er at vi skal være folkehelsekommunen der alle trives. Det forplikter kommunen, derfor har vi forankret folkehelsearbeidet i kommunenes samfunnsdel og folkehelseperspektivet skal derfor ligge tilgrunn for all samfunnsplanlegging. Det har også vært veldig viktig for oss å prioritere å ha en egen stilling som folkehelserådgiver - nettopp for å ivareta og koordinere det viktige helsefremmende arbeidet.
Folkehelsearbeidet eller det helsefremmende arbeidet er livsviktig og ikke minst et lagarbeid. Derfor er jeg opptatt av å bidra til godt samarbeid og god samhandling - internt og eksternt.
Innbyggerne skal oppleve Fauske som en god og trygg kommune å bo i, og det å bidra til trivsel er særlig viktig.
For å få til et godt folkehelsearbeid må man ta et felles ansvar - kommunen, innbyggerne, frivillige aktører og næringslivet må jobbe sammen!
Det er også viktig for kommunen å ha et godt og nært samarbeid med både fylkeskommunen og fylkesmannen. Og vi er fortsatt stolte over å ha mottatt Nordland fylkeskommunes folkehelsepris, som vi blant annet fikk fordi vi samhandler med fylkeskommunen og fylkesmannen i utviklingen av folkehelsearbeidet.
For Fauske kommune er det viktig at barn og unge får en god start i livet og en god oppvekst, derfor er vårt fokusområde innenfor folkehelsearbeidet - barn og unge - under mottoet det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne.
Gode eksempler på vår prioritering er Fauske Familiesenter og prosjektet foreldrestøtte. Viktigheten av å satse på det helsefremmende arbeidet vil også komme tydelig frem når vi skal presentere nye Vestmyra skole på onsdag.
Folkehelseuka er viktig for å rette fokus mot dette livsviktige arbeidet, og årets,program er godt og variert og viser at folkehelse er mer enn bare fysisk aktivitet. Håper mange vil delta og finner noe av interesse. Er det noe du savner så ikke nøl med å gi oss tilbakemelding, dette er ikke den siste folkehelseuka og vi blir veldig glad for alle innspill som kan bidra til at den blir enda bedre.
Selv om jeg ikke er her så ofte så er jeg veldig begeistret for Sjønstå Gård, og er veldig glad for at vi nettopp her kan foreta den offisielle åpningen av folkehelseuka 2014.
Og det at vi er her og samtidig skal åpne en av sju stier er at godt eksempel på noen som ønsker å være bidragsyter og medspiller i folkehelsearbeidet.
Gjennom dette stiprosjektet vil man kunne få både fysisk aktivitet men ikke minst nærmere kunnskap om hvordan livet på gården her var, og jeg vet også at man ønsker å ha fokus på matens betydning for folkehelsen.
Når alle sju stiene her på Sjønstå gård er etablert vil alle kunne finne en sti som passer dem, og de vil både bidra til at man kommer seg ut på tur, men ikke minst bidra til at flere får ta del i historien til Sjønstå gård, jeg håper at mange barn og unge kommer på besøk.
Ønsker dere lykke til videre og ser fram til videre samarbeid.
Og med dette erklærer jeg folkehelseuka 2014 og sommerfjøsstien for åpnet.
Takk for oppmerksomheten.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut