Flytting administrasjonsbygg til rådhuset

Flyttesjauen går mot slutten

Skal du ha tak i folk i administrasjonen, hos boligkontoret, skoleledelse, ledelse i barnehage, kultursjef eller kinosjef, har disse fått nye kontorlokaler. Alle som tidligere hadde tilhold i 2. etg. i admin.bygget, er flyttet til rådhuset . Dette gjelder rådmann, ordfører, personal, økonomi og skatt. Også alle kommunalsjefer har kontor her. De som tidligere har hatt kontor i rådhuset, og som har vært i Sparebanken en tid, er flyttet til admin.bygget - 2. etg.. Dette gjelder boligkontoret samt drift og vedlikehold. I tillegg er PPT på vei inn på admin.bygget i disse dager. Også hovedtillitsvalgte.

Tips en venn Skriv ut