Føkkings mai - film russen 2017

Politi, helsesøster og Amathea møtte russen

"Føkkings mai"

Åres russ fikk også i år en orientering fra politi og helsesøstre i forkant av festligheter de planlegger. Lensmann Robin Johnsen holdt et lengre innlegg før filmen "Føkkings mai" ble vist. Også helsesøstre, psykiatrisk sykepleier og representanter fra Amathea var tilstede. Filmen kan sees her: https://www.amathea.no/fokkings-mai

- Vi vil at dere skal ha mye artig, men vi ønsker også at dere skal unngå alle fallgruver. Vi vil at troppene deres skal være hele når eksamenstiden kommer, sa ass. rektor Roger Kristensen til russen ved Fauske videregående skole. Lensmann Robin Johnsen har hatt tett samarbeid med russepresident Ingvild Gausdal og russestyret i forkant. Han fulgte opp:
- Når jeg går ut herfra vil jeg være sikker på at dere vet forutsetningen - og rette en liten pekefinger. Hold dere til Norges lover, og ellers vær snill og grei. Jeg kan ikke love at ingen skal bli involvert i straffbare handlinger, ulykker eller annet negativt. Min jobb er å følge opp loven, men også jeg vil at dere skal ha ei god russetid. Se teaser her: https://vimeo.com/206379886
Foto: fra v. Fra v. lensmann Robin Johnsen, Anita Mørk (helsesøster), Åshild Uhre (psykiatrisk sykepleier), Randi Karstensen (barnevernspedagog Amathea), Ingvild Gausdal (russepresident), Malin Høgseth Moen (russefestsjef), Tove Merethe Lorentzen (helsesøster Amathea), …. (helsesøster), Bjørn Viggo Berg (avd.leder studiespes.) og Roger Kristensen (ass. rektor Vestmyra skole)