Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Kommunereformen/Folkeavstemning
PPkommunereformen utklipp

Presentasjon av alternativene

Rådmannens presentasjon på folkemøtene

25. mai 2016

I løpet av april og mai har Fauske kommune hatt tre folkemøter: Fauske sentrum, Sulitjelma og Valnesfjord. Der hadde rådmann Geir Mikkelsen denne presentasjonen: 16_kommunereformen_folkemøter.pdf

Folkeavstemning

Forhåndsstemming til og med fredag 27. mai

23. mai 2016

Det vil bli avholdt folkeavstemning i Fauske søndag 29. mai 2016. Du kan avgi stemmer på disse stedene: Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord.

I Sulitjelma er stemmelokalet på Sulitjelma skole. Åpningstid: kl. 11.00 - 20.00.

På Fauske er stemmelokalet på administrasjonsbygget. Her vil bosatte i krets Finneid, Fauske og Kvitblik kunne stemme. Åpningstid: kl. 11.00 - 21.00.

I Valnesfjord er stemmelokalet på Valnesfjord Helse- og omsorgssenter. Her vil bosatte i krets Strømsnes og Kosmo kunne stemme. Åpningstid: kl. 11.00 - 20.00.

I tillegg vil det bli mulighet til å avgi forhåndsstemme på servicetorget i perioden 25. april - 27. mai 2016. Alle som er manntallsført i Fauske innen 30. mars 2016 og nedad fyller 16 år i dette året, har anledning til å stemme.

Ambulerende stemmegivning

18. mai 2016

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på annet sted, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Det kan forhåndstemmes fram til og med fredag 27. mai 2016.

Trykk her for søknadsskjema.

Hvordan delta i folkeavstemningen hvis jeg ikke oppholder meg i kommunen?

28. april 2016

Om du ikke oppholder deg i kommunen på valgdagen for den rådgivende folkeavstemningen eller under forhåndsstemmeperioden, kan du sende din stemme pr. brev. Dette gjelder både om du oppholder deg et annet sted i landet eller utenlands.

Slike stemmer sendes i forhåndsstemmeperioden – fra og med 25. april. Du må sørge for å sende stemmen sin så tidlig at den er hos kommunen før avstemningsdagen – altså mottatt i kommunen før 29. mai 2016.

Når man stemmer på forhånd, er det vanligvis en offentlig oppnevnt stemmemottaker som tar imot stemmen. Stemmemottakere har alt nødvendig materiell og sørger for at stemmen sendes dit den skal.

Ved folkeavstemning er det ikke mulighet til å avlegge vanlig forhåndsstemme i andre kommuner. Derfor må du selv ordne nødvendig materiell, det vil si stemmeseddel og tre konvolutter.

Du kan bruke helt vanlige konvolutter. Siden konvoluttene har hver sine funksjoner, har de ulike benevnelser:

Om du ikke har mulighet til å skrive ut, kan du bruke et hvitt, blankt ark og skrive hvilket alternativ du stemmer på. Du må også skrive på seddelen at det gjelder Folkeavstemning 2016 i Fauske kommune.

Fremgangsmåte ved brevstemmegivningen:

  • Finn fram til det alternativet du ønsker å stemme for. Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten og lim igjen.

  • Legg stemmeseddelkonvolutten i omslagskonvolutten og lim igjen. Skriv utenpå omslagskonvolutten:

  1. Brevstemme – Folkeavstemning 2016 i Fauske kommune
  2. Ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer)
  3. Skriv under med sted, dato og navn
  4. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningen på omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør også signere.
  • Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjonskonvolutt som adresseres til: Valgstyret i Fauske, Postboks 93, 8201 Fauske. Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten. For å bli godkjent må stemmegivningen være kommet frem til valgstyret/kommunen før 29. mai 2016.