Hjem/Folkehelse
Torstein Lerhol på besøk i Valnesfjord

Folkehelse mot år 2025

Visjonen "Folkehelsekommunen - der alle trives" er stadfestet i  Kommuneplanens samfunnsdel - 2025 Folkehelsekommunen.doc PDF document ODT document  som ble vedtatt av Fauske kommunestyre i 2011

Fauske kommune arbeider med folkehelse på mange arenaer, og folkehelse skal være fremtredende i alle kommunes planer og virksomheter. Kommunen har ingen egen folkehelseplan, men jobber ut fra et årlig handlingsprogram som berører alle tjenesteområder.

Fra 2011 og til dags dato  har kommunens folkehelsearbeid i særlig grad rettet seg mot barn/unge og familier - blant gjennom kommunens foreldrestøttesatsning.