Vi lager for tiden ny kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034. Planen skal styre all utvikling i Fauske kommune, og legger føringer for tjenestene i kommunen.
 
Samtidig med kommuneplanarbeidet arbeider vi med ny visjon for kommunen. Skal vi fortsatt jobbe for å bli Folkehelsekommunen Fauske – der alle trives?
 
Program
• Velkommen v/ ordfører Marlen Rendall Berg
• Innledning v/ kommunedirektør Ellen Beate Lundberg
• Samfunnsplanen presenteres
• Forslag til visjon og slagord presenteres
• Muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill
 
Samfunnsplanen var til høring og offentlig ettersyn 17.06.21-16.08.21. Høringsforslaget og kunnskapsgrunnlag kan leses her: Høring - kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022-2034 - Fauske kommune
Planen er noe endret etter høringen, og vil vises fram på møtet.
 
Ingen påmelding, åpen sal